[BIN: 1976]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Signe Storgaard, Lårdal, Telemark .

1. "Möie, möie moi laús,
- i lúnde (eller: i lúndo)-
hvi söve dú så súttelaús?
- Me eg strir mæ konings son únge.-
2. Möie, möie sett deg ne,
me eg fortel deg draúmo mine.
3. Eg dröymde úm den måne n/´y/,
eg tótte'n skjein inn i Skåne b/´y/.
4. Eg dröymde úm de korillband,
eg tótte de rokk ivi Sverigs (Norigs?) land.
5. Eg dröymde úm dei hadlare tre (dæ hadlartré?)
stó i vegjen, lútte ne.
6.Eg dröymde úm den sjaúarefló,
eg tótte, ho rann ivi mitt haddarbór.
7. Eg dröymde úm den gúle laúk,
eg tótte, 'en blei no snart som haúk.
8. Eg dröymde úm den fúgleflokk,
eg tótte, 'en sat på mitt höie loft.
9. Eg dröymde úm dei dúvúnne tvo,
framo fyr sængji såte dei.
10. Eg dröymde úm dei sygjúnne tvo,
i míne bringúr såte dei."
11. "De dú dröymde úm den måne n/´y/,
de blí, dú kjeme te få kúngssonen ifrå Skåne b/´y/.
12. De dú dröymde úm de korillband,
de blí, dú kjem te rå ivi Sverigs land.
13. De dú dröymde úm dei hadlare tre,
de blí, almugjen kjem te lúte fyr deg.
14. De dú dröymde úm den sjaúarefló,
de blí, ríkdomen renn på ditt haddarbór.
15. De dú dröymde úm den gúle laúk,
de blí, din son han blí som laúk.
16. Dæ dú dröymde úm dæn fúgleflokk,
dæ blí almúgjen kjeme te flytje deg úpp.
17. Dæ dú dröymde úm dei dúvunne tvo,
dæ blí dine brúkvinnúr båe dei.
18. Dæ dú dröymde úm dei sygjúnne tvo,
dæ blí dine döttar båe dei."
Ekstra opplysninger