[BIN: 1974]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Gunnbjørg Heimdal, Nissedal, Telemark .

1. Å eg drömde úm en fúgleflokk,
-langt over de östre míler -
å den flaúg yvi min faders loft.
-Det strömme vinder ímót de borgir. -
2. Å eg drömde úm et alantré,
å alle greininne slúter ne.
3. Å eg drömde úm dei dúvúnne tvei,
í lúnden va' alínne dei!
---
---
4. "Da dú drömde um dæn fúgleflokk,
dæ bet/´y/r, din herskap kjem ti stande í en torp.
5. Dæ dú drömde úm dæ alantré,
dæ bet/´y/r, alle kjem ti lúte fyr deg.
6. Som Landst.v.27; L. 1: tvei : L.2: blí, dei .
7. Som Landst.v.23; L. 2: ísk.
8. Dæ dú drömde úm dæ lekki langt,
dæ bet/´y/r, dú blir dronning í Skåneland .
9.Dæ dú drömde úm dæn gúle laúk,
dæ bet/´y/r, dine synir blí skarpe som haúk."
10. Dæ va'kje etti hot daganne trí,
fyr Skånekúngjen kom ríandes dít.
11, "Å höyr dú Mendelill hot eg ber deg:
dú gjev no meg dí fosterdótter gó!"
12.Signelill æ så líti et bån,
hó kan ikkje för nokon kúnge gå.
13. Å Signelill æ så líti ei brúr,
hó kan ikkje nyklanne í låsen snú.
14. Å Signelill æ så líti et vív,
dú teke deg helle ein (sie!) útav mí."
15. "Um Signelill va'kje hot åri ní,
eg teke helle henni hell båe dí."
16. "Å skamm deg Signelill, for lykke dú får,
no skal dú ne fyr Skånekúngje
mæ neslégi håri å berre tå.
17. "Å ska' eg ne fyr Skånekúngje gå,
så l/´y/t eg ha stúndir ti klæ meg då."
18. Å Signelill ha' på seg skjurta kvít,
hó l/´y/ser í landi, hó finnstt ei slík.
19. Som Landst. V.33.-
20. Som Landst. V.34.
21. Som Landst. V.31; L.1: Signelill ; en stokkk; L.2: trekte.
22. Signelill va'kje skóevand,
me syllspente skóen hó sette på fót.
23. Som Landst.V.37;L.2: ei gúllgjór så lang.
24. Signelill va'kje hårbandvand,
hó slengde upp håri í perlegúllband.
25. Så tók hó ei kanne í hver sí hand,
så gjekk hó seg dær mjöen rann.
26. Å Signelill inn ígjenom dynnanne steig,
dei viste'kje anna hell sóli skjein.
27. Å kúngjen tók fram en sylvarstól:
"sett deg Signelill å kvíl din fót!"
28."Eg æ'kje tröytt, eg kan væl stå,
men sig meg dit ærúnd, så vilde jeg gå."
29. Som Landst. V.39;L.1: kan - å.
30. Som Landst. V.40;L.1: han - å.
31.Signelill dær av gari rei,
Mendelill stó etti, síne hender hó vrei.
32. Å då dei kom lítt lenger fram,
då såg dei gúllborginne glima så blankt.
33. Å kúngjen han tala ti sítt véne vív:
"dær sér dú dæ ste'e, som dú ska' bó í.
34. Å tvo ska' hente deg vaskevann,
å tvo ska' skaffe deg handklæ í hand.
35. Vælkomen, vælkomen o Signe heim!
no lyster dú gjerne at kvíle dine bein.
36. Å tvo ska' reie úpp dí sæng på stand,
å sjél så vil eg leie deg dær fram."
Ekstra opplysninger