[BIN: 1972]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av S.Bugge etter Else Li, Åmotsdal, Seljord, Telemark .

1. "Dei andre Möyanne dei spinne Gúll,
- I Lúnde -
men dú blí alli av Svevnen fúll."
-Dæ b/´y/s henar Rimar Kúngssonen den únge. -
2. "D'æ'kje gott úm Morgonen vakne
fyr meg, som æ' útí Draúmo lagd'e.
3. Kjære mí Sjúkmóer, dú sete deg ne!
alle míne Draúmar fortel eg deg."
4. "Vi' dú Draúmenni fortelje meg,
så sko' eg dei útleggje deg!"
5. Som L.V.16.
6. Som L.V.17. L.2: Greininne bøygde seg.
7. Som L.V.14, L.2: eg tótte'n skjein.
8. Som L.V.19, L.2: som flaúg úppivi.
9. Som L.V.18, L.2: eg tótte dei sat fyr min Faers Bór.
10. Som L.V.20, L.2: at han va' sveipt útí S.
11. Dæ dú dröymde úm eitt Korillband,
d'æ, dú bli Droning ivi Norigs Land.
12. - Apalltre, d'æ, at Almúgjen búkkar fyr deg.
13. - Måne n/´y/, d'æ Kúngssonen av Skåneb/´y/.
14. - Fúgleflokk, d'æ díne Brúmennar, som flyte deg bórt.
15. - Dúvunne tvo, dæ blí díne Brúkvindúr tvo.
16. - kvíte Laúk, d'æ din Son, blí kjekk å staút.
Ekstra opplysninger