[BIN: 1968]

Kong Endel.
Møya som drøymde

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S.Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

 Statt upp dottera morlaús
- i lundi -
kvi søve dú so sorgelaust.
B/´y/ssmar Rimar kungssónen den únge.
Are møyar spinne lag,
dú bli alli av svevnen vak.
Are - gull, - full.
Set deg ne fósmór eg talar te dé
mæ eg fortell deg draumanne mine.
Eg drøymde um ein fugleflokk,
han fauk so hågt i mitt faders loft
Eg - eitt apalltré
adde greininne hítte né.
Eg - dei dúvur två.
dei frammafyri mi sengje stó.
Eg - den hvídan lauk
han va sveipt í silkjeskaut.
Eg. - um eitt koril(e) band,
de rokk alt uvi Noregsland.
Eg sko gjeva deg gull å fé
vi dú selje meg draumanne dine.
Hav dú sjóv ditt g(ull) å fé,
Gúd sko rå fyr dr(aumanne) mine.
(hev dú forslog a fyr de hovú)
De dú drøymde um den f(ufle)-flokk
de æ alt ditt brúefókk
De apalltré, de æ alt fókkjí lúten dé
- dei dúvur två, de æ dine brúkjeringger tvo
- den hvide lauk, de æ din store snarpe som hauk
- de k-band, de æ dú bliv dronning uvi Noregsland
(hò vá kji so gråv i armleti)
Ekstra opplysninger