[BIN: 1964]

Liti Kjersti stalldreng

Oppskrift udatert av Rolf Myklebust etter Brita Bratland, Edland .

1. Her bur no ein bondi her uppå ein haug
- å den lilla-
Han heve seg tri sønir, men døttar hev'n sjau.
-Ti vår stalldreng han tener i løvndom -
2. Han heve seg tri sønir, men døttar hev'n sjau.
Men liten Kirsten er no den venaste av dei.
3. Å liten Kirsten hun lot no klippe sitt hår.
Så ganger hun seg heim til konungens går'.
4. Liten Kirsten hun ganger seg te' konungens går'.
Å skal ikkje kongen ha seg stalldreng i år?
5. Å kongen han svara liten Kirsten så bratt:
Jau, han må have stalldreng, men den må vera rask.
6. Å ho byster den gule, ho kjember den blå.
Den lille rø' det legger ho gullsadelen uppå.
7. Å om dagjen ri' Kirsten dei følane i eng,
men om natten da sover hun i kongesønnens seng.
8. Å om dagen rid Kirsten dei følane te' vanns,
men om natten da sover hun i kongesønnens arm.
9. Liten Kirsten hun bie' så forunderleg trett.
Hun klarer ikke ride når solen skinnet het.
10. Liten Kirsten hun blev så forunderleg tung.
Hun klarte ikke stige i følasalen upp.
11. Å konungen han ganger seg te' følastallen ned.
Der fant han liten Kirsten hun lå krypendes på kne.
12. Å konungen han breidde ut si kåpa så blå.
Å liten Kirsten fødte to små drengeborn derpå.
13. Nu har jeg været konge i syvogtyve år,
men aldri har hatt stalldreng har født barn for i år.
14. Å kongen lot råpe over hele sin går':
Hvem er det som er fader te' begge disse små?
15. Å kongesønnen falt for sin fader på kne.
Det er jeg som er fader te' begge disse her.
16. Å konungen han satte lilla Kirsten på sitt kne.
Så gav han det gull og altelgande fe.
17. Å konungen han satte lille Kirsten på sitt fang.
Så sette'n på a kruna og dronnengji sitt namn.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NRK Rolf Myklebust MAGN u. nr. Liti Kjersti som stalldreng