[BIN: 1951]

Knut Hjuring

Oppskrift udatert av ukjent oppskriver i Sophus Bugges samling etter ukjent sanger, Kvinesdal, Vest-Agder. .

1. Knud Kjúring. han Driver sit Fæ over Bro
Trellerilú for Nooranfjel
og fomtan skión Jomfrú gaa han sin Tro
dæ volda den Nordlandske Kúdd Knúd Kjuringen
2. Knúd Kjúring han Drivar sit Fæ údi Eng,
Trillarilú for Nordanfjeld
og fæmtan sjón Jomfrú te aa reta sin Seng
det volda den Noredlandske Knúd Kjúringen
3. Den Sommars Nota ho va inkie lang
Trillarilú for Norafjel
oa femtan Voge fik han gang
det voldar den Nordlandske Knúd Kjúringen.
4. Ja femtan Vaagar aa fira par Fraaú
Trillarilú for Norafjeld
for dei sko nau Konna Knúd Kjúringen aa kjenna
det volda den Nordlandske Knúd Kjúringen.
5. Stragst fik Konen detta aa vedu
Trellarilú for Nordanfjeld
hvad de kude om Knúd Kjúringen aa seia
det volda den Nordlandske Knúd Kjúringen
6. Konen han tala te smaa Gúdan seine
Trellarilú for Nordanfjeld
kven æ dæ som vil hænta mig Knúd Kjúring foræ mit Bor
det volda den Nordlandske Knúd Kjúringen
7. Knúd Kjúring trædar en for Konen sit Bor
Trellarilú for Noranfjel
o naadigste Herre ka æ dina Or
det volde den Nordlandske Knúd Kjúringen.
8. Hór dú Knúd Kjúring hva jeg seia dæg
Trellarilú for Norafjeld
Ko mange sjón Jomfrú æ i Dansen mæ deg,
det volde den Nordlandske Knúd Kjúringen.
9. Um æg sko maa seia au inkje lúka
Trellarilú for Nordanfjeld,
saa trú æg dæ va 74 kiúe,
det volde den Nordlandske Knúd Kjúringen.
10. Konen han slo naa kros öve sæg
Trellarilú for Nordanfjeld,
naa trú æg at dú æ verre hel æg,
det volda den Nordlandske Knúd Kjúringen.
11. Dú trú slet inkje slaa kors öve dæg
Trellarilú for Nordanfjeld
for di ælsta Dote æ i Dansen mæ mæg,
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
12. Ko vil dú hel entan brennast paa Baal
Trellarilú for Nordanfjeld
hel dú vil hana úd ovar min Gar
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
13. Æg vil slet inkje brennast paa Baal
Trellarilú for Nordanfjeld
men æ vil ha di Dote æg æpte i Gaar,
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
14. Konen han raltre te smaa Gúdun seine
Trellarilú for Nordanfjeld
kven æ dæ som vil henta mi Dote fora mit Bor,
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
15 Prinsessa treda in for Konens Bor
Trellarilú for Nordanfjeld
aa kjære min Far va ær dine Or,
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
16. Hór dú min Dote kaa æg seie deg
Trellarilú for Nordanfjeld
æ de sau at Knúd Kjúring he Dansa mæ deg
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
17. Ko vil dú naa hel æntan róde Gúldkronen bere,
Trellarilú for Nordanfjeld
hel dú vil Knúd Kjúrings Kjeraste vera
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
18. Æg vil aldrig róde Gúldkronen bera,
Trellarilú for Nordanfjeld
men æg vil Knúd Kjúrings Kjering vera
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
19. Æg he lit Tµ, laan mæg en Sag
Trellarilú for Nordanfjeld
aa la mæg saa kløyve mi Dote en Stak,
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
20. Ja den maa vera vi, men inke si,
Trellarilú for Nordanfjeld
for ho skal inkje labe han sónder i Lÿng,
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
21. Sau lyfta Knúd Kjúring paa sin Hat
Trellarilú for Nordanfjeld
Farvel kjere Værfar hav tusind god Nat,
det volder den Nordlandske Knúd Kjúringen.
Ekstra opplysninger