[BIN: 3585]

Paris og Elena i Trejeborg

Oppskrift 1890 av M. Moe etter Torbjørg Ripilen, Mo, Telemark .

1. Der kåm eitt bò frå eitt ana land,
at kongen sille seg avatt ledingen
- Valibro s sön som lyster 'en Paris fygje-
2. Kongen sille seg avatt ledingen fare
Paris si' vera heime taka landi i vare.
3. "Du vòktar mitt kvæg, du voktar min hest,
men voktar droning Hellena allerbest."
4. "Ja eg ska' vokte droning Hellena så væl som eg kann,
som du sjave ha' vori heime, du kongelege mann!"
5. "Paris han reiste seg avatt smidja (smidjen),
den røde gullhorpa han smia.
6. Han leika i dagar, han leika i två,
dr. Hellena stò (jamt) å lydde derpå.
7. "Santen æ du Paris, selv ænglerne lik,
hell' å æ du Kristus av himmerik!"
8. "Nei eg æ enkji Paris, selv ænglerne lik,
å enkji Kristus af himmerik."
9. Höyrer du dr. Hellena, eg talar ti deg
lyster du kje fygje ti Tröyeborg mæ meg?"
10. "Så gjerne (såmænd) eg (jeg) ded gjorde,
når eg (jeg) dær min herre (det) torde."
11. "I Tröyeborg der æ dei murane fem,
(so) slett ingjen i verden kan vinne over dem."
12. "I Tr. der hev eg ----------------------mi
alt (slett) ingjen ---------------------------di."
13. Ei halv mil af slotti (av) neat ti strand,
der grov selv Paris med hvidan hånd.
(Dæ va ei löynnegong han grov, å so skifte ho klæi mæ terna å gjekk mæ o igjenom löyndegångje)
14.Han Paris å droninggi kåm seg at strand
kåm båten ti kongjen skriand ti land.
15. "Höyrer du dæ Paris, min tjener so trugjen,
hor hev du no fængje deg so skjön ei jomfruve?"
16. "Eg ville kje have anna for lang tjenesten min,
so gav ho meg tjenestekvinden sin."
17. "Eg hev alli set noko jomfru so deilig,
eg sønes, du æ mi droning so lik!"
18. "Höyrer du Paris, hot eg spyrje deg må:
no vi eg av heim i buri å sjå."
19. Kongen han rei å dråningje sprang (rann),
endå va ho fyri inni buri hell han.
20. "Höyrer du dæ droning Hellena mi fruva so fin,
eg vi' ne, taka avskje mæ Paris, langtenaren min!"
21. Kongjen (han) rei å dr. sprang (rann)
endå va ho ne at strand förr hell han
(fyrre va ho ne at stranda hell han)
So kann eg 'kji minnas, hoss de va, då han tok avskje)
22. Han leita uti å han leita inni
han kunna inkje droning Hellena (atte) finne.
23. (Kångjen) so gjore (han) bo ivi alt sitt land,
so mange som sværi bera kann!
24. "(Den) Dei som inkji hava (hev) sönner i krigen at stå,
sko lata (lade) datteren for sønine gå."
25. Når dei kåm seg på vejen fram,
so mötte dei seg ein gammel trolmann.
26. "Du sko deg ein kåpårhest gjöre
å trædive ryttarar deruti före.
27. For uden av (den) kåber, for inden av gull
så æ den hesten så frydefuld.
28. Så tala dråning Hellena, ei jomfru så fin:
"No stænd dæ ein heste for porternes (portens) dör
29. Då hesten tok ti å neddja,
dæ rivna bå' i murar å i væggjar.
30. "Kvår vi du hera mæ Paris döy
hell fygje kongen ( kongg Valdemonn ) sör ònder öy?"
31. "Eg vi hell'e hera mæ Paris döy,
hell fygje kång V. atte sör onder öy."
32."Då vi' me lata koss årine slå,
for lettare dø kann me ikkji (alli) få!"
34. Å dæ va (blei) kångjen ti störste kvide,
at dråningje låg dø mæ Paris's side.
35. Å dæ va kongen ti störste harm,
at dråningji låg dø på Paris's arm.
36. Kongen:
"Ha eg visst, ho ha' havt Paris så kjær,
so ha' alli Tröyeborgji silt hunni her."

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS M. Moe 25, s. 125-129 med overskrift Paris

Under oppskrifta står:

So va de 'kje berre ei tvo-tri vers ti, som eg inkji kjem ihug. Dæ va so, at han sette ell på Paris's skog, å den va so vi'e at 'en brann i åtte dagar, fyrrhell nokon kjende dæ, - so vi' va han.

(Torbjör har lært denne vise af ei jente i Skafså bygd, Sigri Bassgår for henved 50 år siden)