[BIN: 1916]

Stig liten fell

Oppskrift udatert av S. Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Stígelíten rei seg uppí eitt skar,
der fedde pílir som her vekse gras.
- Idag ligge Stígelíten slagjen -
2. Stígelíten rei seg útpå ei øy,
der fedde pílir, som her vekse høy.
3. Heimte kom sadel å heimte kom hest,
atte ligge Stígelíten, som skjønn jomfrú ha' fest.
Ekstra opplysninger