[BIN: 1897]

Jon Remarsson.
Jon Remarssons død på havet

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Anne Hermodsdtr. Haugen, Mo, Telemark .

 Aa Snekja den ligger fór Landi aa Grasi undi hæna gror aa dei sÿrer alli saa raske
Kordrengiir som han Merri fou. Men Søen tager saa mang´ein.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO Norsk Musikksaml. eske 203. ms. 2456.