[BIN: 1886]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Hæge Årmoti, Mo, Telemark .

1. Dei leita bå úti å inni
- úti Lommansøy -
dei kunne ´kje líti Kjersti finne.
For inn går frúvur i dansen.
2. Så fann dei fat på eitt líti hus,
der spila i munnharpur å brann
voksljús.
3. Han klappa på dynni mæ finganne
små,
statt upp líti Kjærsti skrei lokunn´
ífrå !
4. Höyr du l. K. : du slepper meg inn
fyr eg ber eit bo ifrå brodren din.
5. L. K. akslar hó kåpa blå,
så skreier hó lokune ti å ifrå.
6. L. K. hó inn igjenom dynni steig,
kungjen han upp imót hona reis.
7. Kungjen han tukka på stolen blå,
Du set deg, l. K. å hvile derpå.
8. Eg vi inkje sikje eg vi´ heller stå,
men dú seie meg di meining
so vil eg gå.
9. Det er ikke andet jeg vilde dig så,
en elskovsdans du for mig går.
10. En elsk. eg inkje kann,
men eg trøder en dans, eg bedre
kann.
11. L. K. hó dansa so lengje,
at hó tröytte ut kungjen å adde
hass drengjer.
12. L. K. hó dansa, så hó blei mó,
ti bló´i de stó i rødgullskór.
13. Höyr du mi droning eg spyrje deg
må,
kvi heve dú logji på syste mi so.
14. Dronningji fram í dansen fór,
hó sprinte den mjokkji på
kungens fót.
15. - sprang, - fang.
16. Kongen han tala ti sveinane so:
Be di Brónsvein inn fore
meg gå!
17. Kungjen han ha´ kji håvtala ór,
fyrr Br. tedde seg framfor hass
bór,
18. Kungjen han talar til Br. so:
Kvor vi´ du hange hell, brene
på bål.
19. Eg vi´´kje hange hell, brene
på bål,
du gjev meg l: K. : so æ´ eg din måg.
20. Br. han riste på syllbugjen kniv
ha´du ´kje vore kungjen, de ha
sill, kosta ditt lív.
21. - gi svar - de ha´du vore vær.
22. Br.: Br. : stilt dit svar
eg gjev deg l. K. : dú æ´ hæna vær.
23. stelt deg så, - so æ´ du min måg.
Ekstra opplysninger