[BIN: 1885]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedalen, Mo, Telemark .

1. Dei leita úte å dei leita inne,
útí Hovmansøy. - .
inkje va´líti Kjersti å finne.
For enn går Frúver i Dansen.
Jfr. S Grundtvig Nr. 84, P.
2. Så funne dei på så líti eitt Hús,
dær gjekk Voggur å brende Voksljús.
3 3 . Hó trøytta út Kungen å Kungens, Menn
å alle dei som í Stoga va´.
4. Men dronningji sprang ivi breian Bór,
hó sprænte dæn Melka på Kungens Fót.
5. Kungen han höytta på líten Småsvein.
"Du hentar meg inn mine Illsvöber fem !"
6. "Du tar inkje fire, du tar inkje fem;
jeg haver vel nok med en udaf dem."
7. Brónsvart han stó inkje langt dærífrå,
han stó útí Gangen å lµdde dærpå.
8. Brónsvart han riste på nakji Svær:
"ha´ du´ kje vori Kungen, dæ ha´ du vori vær."
syllbúdde nakjen
9. Som 8, men Knív du ha´ silt låti Lív
10. "Kjære min Brónsvart, du stiller ditt Svær!
sko´ / få so go hó æ (anden Gang)
du må hava ´a líti Kjersti, du æ´ hæna vær.
11. Som 10, men: din Knív dæ vene Vív.
líti Kjersti spente hende fra sig."
Ekstra opplysninger