[BIN: 1881]

Liti Kjesti og Brunsvein.
Kong Valdemar og hans syster

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Rikard Berge etter Talleiv Rudi, Fyresdal, Telemark .

 Ho skreiv dei runir i Buris hendar
aa kasta dei i lití Kjærstes sengjir.
(en de av Sven Vanvik?).
Ekstra opplysninger