[BIN: 1858]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av ukjent hånd etter Anver Bjønnflatine, Kviteseid, Telemark .

1. Hot er de for eit liti Kjenn
- Maalfrid mi frúve -
Kvar morgo søve i armen din?
- Torelill -
Kvar morgo søve i armen din
- Torelill Tora ligge og lurar -
2. De er ikkjí liti Kjenn
De er Silkjelinde sveipt umkring
De er Silkjelinde sveipt umkring.
3. Hot er det for eit nytt par sko
Kvor morgo for di seng der staar.
4. De er ikkjí nytt par sko
De er ternurs tøflar stor' og smaa.
5. Hot er de for ein gangar graa
Kvar morgo for di dør her staar?
6. De er inkjí gangar graa,
d'n deires graa gjæsar stor' og smaa.
7. Nei al(d)er tryt de Kvendeljod,
fyrr tryt vatne i Østenfjord
Ekstra opplysninger