[BIN: 1855]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Halvor G. Kalbast etter Mor til Halvor G. Kalbast, Mo, Telemark .

1. "Hot æ de for en gangargraa,
hver margen for din dør mon staa?"
- Maalfri mi frùve - ."
2. "De æ kji ein gangargraa,
de æ mine gjæser gule aa blaa, "
- Toralill, Toralill, Tora ligge aa lùre -
3. "Nei de æ kji dine gjæsar gule aa blaa;
som hev rødt gullbeisl aa sadel paa, "
- Maalfri mi frùve -
4. "De æ kji gullbeisl aa sadel paa,
de æ deires fjøirir gule aa blaa."
- Toralill, Toralill, Tora ligge aa lure - .
5. "Hot æ de for et to par sko,
hver morgen for din dør mon staa?"
- Maalfri mi frùve - ."
6. "De æ ikkji to par sko,
de æ mine tøflar store aa smaa,
- Toralill, Toralill, Tora ligge aa lúre - ."
7. "Hot æ de for eit liti kjen,
hver morgen ligge i armen din?
- Maalfri mi frùve - ."
8. "Nei, de æ kji eit liti kjen,
de æ Braji honden min,
- Toralill, Toralill, Tora ligge aa lure - ."
9. "Nei, de æ kji Braji honden din,
mæ silkjelendi sveipt ikring
- Maalfri mi frùve -
10. De æ kji silkelendi svept ikring;
men de æ honderova som lig iring."
- Toralill, Toralill, Tora ligge aa lùre -
nogle vers mangler. Slutt.
Ekstra opplysninger