[BIN: 1846]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 og 1913 av T. Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

1. Kven eigé desse folar grå
- Målfri mi frue -
som stendi mæ beisli å salen på?
- Toralill, Tora ligg'e på luri -
2. "Nei de æ ingle folar grå,
men de æ mine gjæsar store å små."
3. Nei de æ ingle gjæsar små,
dei gjæsar hev stivlar å sporanne på."
Ekstra opplysninger