[BIN: 1845]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 og 1913 av T. Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .

1. "Kven eige desse folar grå
- Målfri mi frue -
som stend'e mæ beisli å salen på?"
- Toralill, Tora ligg'e på lúrri -
2. "Nei de æ ingle folar grå,
men de æ mine gjæsar stóre å små."
3. "Nei de æ ingle gjæsar små,
dei gjæsann hev stivlar å spóranne på."
Ekstra opplysninger