[BIN: 1841]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1907 av C. Elling etter Margit Tveiten, Grungedal, Vinje, Telemark .

 Hott er de fy en gangar graa,
- Maalfri mi fruve -,
//: hver morgen for din dør her staar Tora lill' ://
- Tora ligger a luri-
De er ingen gangar graa,
de er gjæsar store aa smaa.
De er inkje dine gjæsar, store aa smaa,
me røe gullbeisel aa sale paa.
De æ inkje røe gullbeisel aa sale paa,
de er deires fjørir gule aa blaa.
Hott æ de for et nyt par sko,
hver morgen for din seng her staar?
De æ inkje nyt par sko,
de æ mine ternetoflar, store aa smaa.
De æ inkje dine ternetoflar, store aa smaa,
me smale hælar aa bredt fyr taa.
Hott er de for eit liti kjinn,
hver morgen lader i bure inn?
De æ inkje liti kjinn,
de æ Bragi, hunden min.
De æ inkje Bragi, hunden din,
me silkeleni svept ikring.
De æ inkje silkelin svept ikring,
de æ hunderova, ligg i ring.
Kjenner du noko hausen den,
som hænge me sadelbogen min?
Aa jo, aa jo eg kjenne maa,
femten aar i armen laag.
Anden version:
Kven eige disse folar m´smaa,
- Maalfri mi fruge -
//: som stend me beisli aa salen paa Tora lill' ://
- Tora ligger paa luri-
Ekstra opplysninger