[BIN: 1839]

Far og dotter.
Målfrid mi frue.
Dei snøgge svara

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av C. Elling etter ukjent sanger, Vinje, Telemark .

 4a
Kven eige desse Folar smaa
- Maalfri mi Fruge -
som stender me Beisli og Salen paa
Tora lill', som stender me Beisli og Salen paa, Tora lille, Tora ligger paa Luri.
4b.Hott æ de fy en Gangar graa,
- Maalfri mi Fruve -
hver Morgen for din Dør her staar.
Tora lill', hver Morgen for din Dør her staar, Tora lill', Tora ligger a Luri.
Ekstra opplysninger