[BIN: 3575]

Brodermordaren.
Svend i Rosengård

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av S. Bugge etter Targjei Kosi, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Hor hev dù vori så lengje?
-I Svenn i Rosengår -
-I enge hos drenge-
Kjær moder vår, du venter mig sent eller aldrig
2. Kvi er dit bryst så blodigt?
folen meg trødde.
3. - dit sværd så blodigt?
jeg har dræbt min broder.
4. Kvi rider du af veien?
jeg vil römme af landet.
5. Når kommer du tilbage?
når Stenene flyte.
6. Når flyter Stenen
Når fjærene sökke.
7. Når sökke Fjæri?
Når Ravnen den kvitnar.
8. Når kv R?
det sker dog aldrig.
Ekstra opplysninger