[BIN: 1822]

Grisilla døyr. Grisilla og Riddeval

Oppskrift udatert av G.O.Greve etter Birgit Halvorsdatter Veus, Åmotsdal, Seljord, Telemark .

  Gresilla hó sat i væven só fin
saa kom hendes moder selv gangendes ind.
Aa ser du Gresilla, kjær datteren min,
no rinder der mjelk utò brøsterne dinn."
Aa æ de naa Riddeval som he løva deg,
saa skaa du ei mere ha moder i meg.
Aa d'æ inkje melk, du synés jo saa,
men det er den vinen eg drak av igaar.
Aa d'æ naa tvaa ting, di æ saa ulik,
naar vinen æ bron, og den melkjen æ hvid.
Aa æ de nó Riddeval som he lova dig,
saa skaa du ei mere ha moder i mig.
Aa honom saa vil jeg paa ilden brænde,
aa dig saa vil jeg av lande sende.
Gresilla hun axla paa kaapa saa blaa,
saa reste hun did som her Riddeval laag.
Gresilla hó pikka paa dynni me fing
statt upp her Riddeval, du læt meg herinn.
Ingjen saa heve her stevningen lagt,
aa ingjen saa lukker eg inn her om nat.
Aa jo kan du inkje lukka meg inn,
fe de æ Gresilla, allekjærasten din.
Æ de Gresilla, allekjærasten min,
saa gladeleg sko eg nok lukke deg inn.
Aa Riddeval upp av sengjen, han laag,
saa skredd'en di lokunn baad te aa ifraa.
Aa hør du Gresilla, hos æ dæ nó fat,
mæ du æ nó ute saa eine om nat.
Min moder er bleven mig saa kjed,
hun agter mig hverken at høre eller se.
Dig saa ville hó paa ilden brænde,
aa mig saa vi 'ó av lande sende.
Trollkarler kan ó paa ilden brænde,
aa røvere kan ó av lande sende.
Riddeval pakka sit gull i skrin,
saa dróg en av lande me kjærasten sin.
Aa som di nó kom te den brede strand,
di tala eit ord te den fergjemann.
Aa fergjemann set mig her over om du kan,
titusen riksdaler eg gjev dig paa hann.
Slet inkje eg vi aa slet inkje eg maa,
din móer va her aa forbau meg igaar.
Riddeval trækte av hanskerne blaa,
saa sett en seg sjav baad te styre aa ro.
Aa som di naa kom i den grønnande lund,
der agtes Gresilla at hvile en stund.
Riddeval bredde ut kaapa saa blaa,
Gresilla hó fødde to sønner derpaa.
Min fader han havde saa mangen en land,
gud give at eg havde da rindende vand.
Min moder hon havde saa mangen en slot,
aa gjev at eg havde de minste aatt.
Min moder hun havde dei ternanne ni,
aa gjev at eg hadde meg en udav di.
Riddeval va imót Gresilla saa tro,
han henta de vanne i sin røde gullskó.
Riddeval kommer tilbage igjen,
Gresilla var død begge sønnene med.
NAMN>Riddeval blev i sitt hjarte saa harm,
han stak sig selv død udi jomfruens arm.
Ekstra opplysninger