[BIN: 1817]

Grisilla døyr. Grisilla og Riddeval

Oppskrift 1880 av Moltke Moe etter Ola Storemyr og Liv Slemmeli, Bø, Telemark .

8. Grisilla ho banka mæ henndenne (nevænne) små,
" Å kjære Hr. Riddervøll Vrei lókó ifrå"
- Hei hå-hå-hå-ja!-
9. " Nei inkje så haver eg stevne lagt,
Å inkje lukker eg opp så silde om natt."
10. " Hør Riddervøll, hvad jeg siger dig,
Å dæ æ Gr. ellerkjæresten din"
11. Å æ du Gr. ellerkjæresten min,
Så gjerne jeg lukker deg gjennem min dynn.
12. " Mig så vil hun på bålet brænne
Å deg så vil hun af landet sende."
Så rest'n bót mæ 'o, dom va Komen bót på ei øy, å så ville 'n etter vatten te 'o i skoèn sin, men da'n Kom atte, va ho dø:
Gr. ho bredde ut kåpa så blå
derpå fødde ho dei sønenne to.
Begyndelsen var slig:
1. Grisilla ho sat i veven så fin
så Kom hendes moder gangandes (gående) ind.
2. Å hør du Gr., kjære datteren min, hvad jeg siger dig?
Hvi rinder det melk ùdafe brøstene dine?"
3. Å nei Kjære moder, der er ikke så,
Det er ikke melk, Du synes bare så.
Det er utav den møen som me drakk av igjår.
( af den mjøen eg drakk opp igjår)
4. Mjø å melk æ hverandre ulig,
Fer mjøen æ brun å melken æ hvid.
5. Å har nå Riddervøll lokket æren af dig,
Da skal du ej mer finde moer i mig.
(Så har du kje længer kjære moder i mig)
Å har eg 'kje længer Kjær moder i dig,
så har du 'kje lengre Kjære datter i mig.
6. Deg så vil jeg på bålet brænne
Å R. vil jeg af landet bortsende.
Så sa dottera:
" Trollkvindene dei ska me på båle brenne
å ------ska me av lande sende"
7. Gr. ho aksla (trækte) på kåpa (si) blå,
Så reste ho så dit som R. lå.
Ekstra opplysninger