[BIN: 1769]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1856 av Sophus Bugge etter Signe Storgård, Lårdal, Telemark .

1. Jeg lagde mig saa silde aa saa seint um en Kvell,
jeg tenkte paa ingen Plage at hava1
saa kom der et Bud fra Kjærasten min,
jeg skulde til hende og fara.2)
-Tungt heve Elskógjen hænar3 -
1Torbjør Haugjen: jeg vidste af ingen kvide.
2) T.H. bortride
3) T.H. Tungt haver Elskoven hendet.
2. Jeg trekte paa mig Hoser, jeg trekte paa mig Sko,
de beste som jeg monne eiga,
saa gjekk eg da meg uti Stallen min,
aa klappa uppaa Gangaren spana(?)
3. Jeg lagda no paa en liten Sal av Sylv
aa Begsle av Gulle dæ røa,
saa rei eg no meg de stive Milir fem,
dei andre Herrar maa sova saa søda.
4. Saa gik jeg no mig uppi høie Loft,
som jeg var pler vane til at gjøre,
da jeg kom mig i høie Loft,
saa sto dær baade Fruar aa stolte Jomfruer
og klædde min Kjærast til Døda.
5. Jeg klapped paa hendes hvidende Kinn,
førre var Rósa saa røa,
nu finner jeg alli min Kjæraste mei,
om jeg sørger mig selv til Døda.
6. Hendes Finger var hvide,
hendes Fødder var smaa,
hendes Øien (sic!) var blaa som en Dùa,
Bryste ha' ho som hvide Svanadon
aa Munden som Sùkre dæ søda.
7. Saa gjekk eg no mig uppaa grønan Eng,
dær hørde eg di Klokkunne ringe,
inkje anna eg visste, inkje anna eg fornam,
hell mit HJerte maatte i tusinde stykker alt springe.
8. Om jeg kunde faa en liden Sadel av Sylv
aa Begsle av Gulle dæ røa,
saa finner jeg aller min Kjæraste mei,
om jeg sørger mig selv til Døda.
9. Om dær sto baade Fruer aa stolte Jomfruer
aa bau meg en Kjærast utvelga.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge II, s.40f Det sørgelige Ridt I.