[BIN: 1766]

Jeg lagde meg så silde.
Ole Vellan.
Herr Ole han tjener

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1894-95 av Halvor Nilsen Tvedten etter ukjent sanger, Bø, Telemark .

1. Jeg lagde mig ned en Aftensilde
jeg vidste ingen Reise utaf meg vara
saa kom der et Bud ifra Kjæresten min
som sae eg skùl til hende bortfara.-
2. Jeg trak paa mig Klæder jeg trak paa mig Sko
dei bedste som jeg monne hava
saa reiste jeg mig til Staldhùse hen
aa klappa mine to Gangerar paa Bakje.
3. Saa rei jeg mig de st--ke femten Milene frem
med dei andre saa sødt monne saava.
4. Naar jeg kom mig paa grøn-- -- Vald
der hørte jeg dei Klokkar monne "grælga"
ikje anna jeg fornam ikje anna jeg forstod
hel mit Hjerte istøkker ville springa.-
5. Naar jeg kom mig paa hóiana Trap
som jeg fór var saa vant til at gjøre,
da stó der baade Fruer og høviske Møer
som sae jeg skùl min Kjæreste udvælge.
6. Naar jeg kom mig paa høiana Trap
som jeg før va naa vant til at gjøre
saa stod der baade Fruer og høviske Møer
som klædde min Kjæreste til Graven.
7. Hendes Haar de naa va som sponne utaf gull
aa fletta i ei lita Fløiels Nyste
hendes Ansigt var videlig som Guld Svanidon
aa Munden som Sukker det Søde.
8. Hendes Likje ikke finst i dette Kongerig
aa knapt dæ finst i tri Kongerikje
men naar vi blive lagt udi den sorte Jord
saa faar me vel tid til at saava.
9. No skaa me drikke den goe Bondens Jol
som Bonden kaan sjav hæne lova.-
Ekstra opplysninger