[BIN: 1743]

Den sjuke brura

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

 For di rider ud
Kongen av Seland sille hente si jomfru.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge 6, s. 157. (Reinskrift)

Merknader: Over oppskrifta står: Jeg har ikke antydet at det følgende hører sammen med det følgende.