[BIN: 1737]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Ho skjænkte den eldri
han tok imot den yngri.
-Dei Allegrevens sønir av Lolland
dei bea um freden. -
2. "Å kjære mi moer du drikk'e no fyst
- - - -
3. "Å her æ no Maremess visse
at kvende må kji mjøen drikke".
4. "Å her æ no Maremess visse ti
at moræ sko drikke se' sønine ti!"
5. Ho tænkte på drikke so granne
dæ sill ikkji koma på tonne.
6. Å just so kåm dæ på tungge
dæ sprakk bådi livr å lunggur.
7. "Å no kann de sjå bådi store å små
at mori ho vi sine sønin forrå.
8. Å no kann de sjå bådi fatik' å rike
at mori ho vi sine sønine svike!"
Ekstra opplysninger