[BIN: 1727]

Signelill og hennar søner.
Mor som gjev sønene sine eiter Bugge 20

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Signe Napper, Skafså i Mo, Telemark .


Norland - å blå - synir små

2. Syr - synir skjønn'.
4b. Ho sette i nyklar store å små
så skuva ho dæ på bylgja blå.
Gu lat dikkon inkje kom ti land
før dikkas fairen dikkon fann.
7. derne at
då kom d[æ] skr[ine] flj[ot]and ti land.
8. læste dæ upp?
De ser eg på dikkos luve
at moi dikkos æ ei fruve.
[De ser eg på dikkos] reivi
[at] fai [dikkos æ] ein greivi.
9. Fager å Kall.
13.2: ein ven'e
15.2: i
17. yng[re] - eld[re]??
Han klapped hende på hviden bryst
kjære min moder drikk no fyst.
20. viss'e ti
21.2: inn um
22. Då dæ - 1.2: spratt ut.
23. moiri
fatik å rike - svike.
Ekstra opplysninger