[BIN: 1725]

Dansen i berget.
Sveinen ser kjærasten sin dansa

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Hæge Soli, Fyresdal, Telemark .

1. Upp mæ å, ne mæ å
-Gangaren frie -
der kom eg på dei murar små.
-Her som desse ædelig plag rie. -
2. Veggjinne va' av kvalebein
bori va' av marmorstein.
3. Der sat ei jomfru i en stol
ho glima som ei morgosol.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge VI, s. 157 (Reinskrift) med overskrift Møyesalen.

Merknad: Under overskrifta står: "Den vilde han have, den tog han".