[BIN: 1724]

Dansen i berget.
Sveinen ser kjærasten sin dansa

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Kviteseid, Telemark .

1. Eg sender deg or å blian tala
-Mæ valli. -
eg be du vi' koma før hanen galer.
-Den jomfru gløymer du alli. -
2. Fyste fygjer eg min herre te sengs
sia tek eg min gangar o eng.
3. [Fyste fygjer eg min herre] burt sova
så let eg min gangar uttroa.
4. Eg kom meg te dæ vallbygde hus
de spilar munnhorpa, brenner vaksjus.
5. Eg grutte på dynni, eg såg derinn
eg såg min kjærast dansa i løvegrått skinn.
6. Dæ dansa ein med hennar i hop
va' smal som ei lilje å ven som ei ros.
7. [Dæ dansa ein med hennar] i hånd
hver sin syllkanne udi hand..
8. Takje de va utav marmorstein
veggjinne va' utav kvite bein.
9. Bore de va mæ gulle rent
bordukjen va' i frå Engeland sendt.
10. Eg smelte den dynni i lås
eg tore aller mei min kjærasten sjå.
11. Eg helt så lengje i dynnering
te jokulen hekk ette kvor den fing.
12. [Eg helt så lengje i] dynneknapp
alt te mitt hjarta i lutir sprakk.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS S. Bugge g, s. 277-279.

Merknad: Strofe 4, line 1: ved vallbygde står tussegaren.