[BIN: 1712]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Margit Austistog Felland, Mo, Telemark .

1. Stolt Signelill sto uti aaslager ut sitt haar
Krist gjiver ingen beilar tar kaama i aar.
2. Aa neppe disse or ut-av munden har gaatt
før Alebrett den reiar kaam ridendes i gaar.
3. Aa kjære stolt S[ignelill] du gjiver mei din tro
aa heile ditt rikji aa heile ditt bu.
4. Nei, min moder hun havde sig en liden vakker hund
den vil jeg heller kysse end hr. Alebrett paa monn.
5. Aa i min faders gaar staar ein løve saa vid
den sønes jeg her A[lebrett] paa monden va' lig.
6. Min moder hadde sig eitpar gamle sko
ikke mer skjyttar jeg om her Alebretts tro.
7. Aa Alebrett blev vred aa slo haanden mot bor
saasant som eg liver sko eg hevne dine or.
8. Aa stolt Signelill sat inne i vintrane tri
ho tore kji seg utom døren at se.
9. Det var en aften silde en dreng kaam sidende tilbords
no æ Alebrett død aa lagd i den sortan jor.
10. Aa stolt Signe ho tok paa seg ei krone udav guld
aa rei udi londen so gla aa frydefuld.
11. Aa naar 'o kaam seg at den grønna lond
daa møtt' 'o Alebrett aa hass lille vakre hond.
12. Kjære Alebrett vi' du gjeva meg din tro
aa heile ditt rikji aa heile ditt bo.
13. Nei, min moder hadde seg ein liden vakker hond
den vil eg heller kysse hell stolt Signelill paa monn.
14. I min faders gaar staar en løve [saa vid]
den sønes eg stolt Signelill [paa monden va' lik].
15. Min moder hev seg eit par gamle sko
ikke mer skjyttar jei om stolt Signelills tro.
16. So tok 'n hæna i de gule flettan haar
aa batt de inn-aat de hestelaar.
17. Aa alli so va der so liden en sten
ana de maatte gjera stolt Signelill mein.
18. Aa alli [so va der] so lidet eit vann
an'ell Alebrett rei aa stolt Signelill sprang.
19. Aa kjære min moder vi' du vaske hennes serk
so ingjen ska faa høyre om hennes ilda verk.
20. Aa [kjære min moder vi' du vaske] hennes saar
i dag vi' me setje gullkrona derpaa.
21. Nei ingjo gullkrone behøver no eg
men likkjista, likkjista æ bæri fy meg.
22. Aa min broder sko hava den syllvogna ny
fe han maa paa tingji aa lyse min dø.
23. Aa min fader [sko hava] den gangaren graa
fe [han maa paa tingji] aa lye derpaa.
24. Aa min søster [sko hava] den krona utav gull
fe ho hev vore syste mi ære aa huld.
25. So la dei hæna paa dønune fem
aa bloe rann igjenom alle dei.
26. Aa tilegt om morgen før solen skjein klar
daa laag der 3 lik i her Alebretts gar.
27. Den eine va' Alebrett den anden hass mø
den tree va' hass moder udav sorgji maatte dø.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. TFM R. Berge CCXVIII, s. 22-24 og CCXIX, s. 8, (NFS, kopi) med overskrift Alebrett aa stolt Signelill.


Merknader og rettingar: Oppskrifta er fordelt på R. Berge CCXVIII, 22-24 med strofene 1-21 og CCXIX, 8 med strofene 22-27 og overskrifta Alebrett å stolt Signelill. På s. 25 er skrive til ei strofe merkt (16):

Stolt Signelill tok upp eit stykke brø
i dag må eg vera viss'e på min dø.

Strofe 4, line 2: etter kysse står kjysse; 9.2: under lagd står ladd; 24.2: under syste mi står syste mæ; under oppskrifta står: etter Gunnvor, dotter [av] Hallvord Vaa.