[BIN: 1710]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1911 av Torleiv Hannaas etter Olav Eivindsson Austad, Bygland, Aust-Agder .


Kongssonen:

1. Lindeli, Lindeli lovast me tru
- Va 'u ven'e som a lind-
eg ska jeve deg femten gullbur.
-Eg minnist fulla jomfruva Lindeli. -
So minnest eg inkje ko 'u svora. Men
2. Lindeli sat heimi i åtte år
de niende vill u ti kyrkje gå.
So kom kongssonen. O so tok 'an æ. So batt 'an æ ti hesterova o rei ti mæ æ so ho slo seg mot steina o stuva ti 'u bleiv so mjuk'e att 'an fekk æ for enden.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. BEFI T. Hannaas 422, s. 63 (NFS, kopi), med overskrift Lindeli.

Rettingar: Strofe 1, omkvede: over fulla står fulle; 2.2: over kyrkje står kyrkja.