[BIN: 1706]

Alibrand og Lindelin.
Forsmådd bele hemner seg

(fleire alternative titlar)

Oppskrift, udatert, av Sophus Bugge etter Signe Storgaard, Lårdal, Telemark .

1. " Lindelin, Lindelin gjev meg di tru
du må rå ivi mine femtane bur".
2. "Ja førre eg sko' gjeva deg mi tru
- - - - - - - - - - -
3. "Anten hev Lindelin båne føtt
hellå hev gangaren hænar trøtt".
4. "Inkje hev Lindelin båne føtt
men gangaren heve helle hænar trøtt".

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge II, s. 75. (Reinskrift) med overskrift Brudstykke om Alibrand og Lindelin. II. (Signe Storgaard).