[BIN: 1686]

Ebbe Skammelsøn

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Bendik Aanonsen Felland, Mo. Telemark .

  Skammel han bur her sør under Øi
han æ baade rik aa god
han heve au dei Sønine fem
dei tvo trøer hveranden imot.
-Fordi træder Ebbi Skammelson saa mangen Vildsti. -
Ekstra opplysninger