[BIN: 1681]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. Here Pær han drager seg ti by
so by'e han ti bryllaups på ny.
-Dæ vekkjer ingjen Åselill utav me' armei. -
2. Å høyrer du Here Pær eg talar ti deg
kvi by du meg kji ti bryllaupi ditt?
3. Mitt bryllaup dæ stænde so hågt undi li
der kjem 'kji anten fruvur hell frigdeviv.
4. Mitt br[yllaup dæ stende so hågt] undir øy
der kjem 'kji [anten fruvur hell] frigdemøy.
5. Um dæ bryllaupi sto so i Skåni
å jou so gu sko eg koma.
6. Å vi du då i mitt bryllaupi vera
so lyt du deg nye sørgeklæi skjera.
7. Å vi du so i mitt brylloup bli
so lyt du skjera sørgeklæi på ny.
8. Litæ Kjersti ho drager ti Ripels by
so låner ho den gullkrona av ny.
9. Smådrengjen kjæm inn seie tiend ifrå
her kjæme ei brur i våres går.
10. Å ho æ kji kjend'e i denni grænd
håri dæ hæng ivi hestelænd.
11. Å ho [æ kji kjend'e i] denni bygd
å håri dæ hæng ivi hesterygg.
12. Liti Kjersti ho gjænge at bakarhus
so tænner ho ellen i kvor den kro.
13. So tænner ho ellen i kvor den kro.
å sjov gjekk ho utav dynni å log.
14. Derinni brann øl å derinni brann brø
å femten jomfruvur i skarlagjen rø.
15. Derinni brann øl, derinni brann mat
å femten jomfruvur i festom sat.
16. Å dæ tosse vere meg ei liti kvie
at bruri brann upp mæ bruggomens sie.
17. Å dæ tosse vere meg ein liten harm
at brure [brann upp] på brugg[omen]s arm.
18. Men dæ tosse vera meg allevest
derinni brann koss sokneprest.
19. No hev eg gjort den gjærning som eg ville gjera
no lyt eg sporeg heimi vera.
Ekstra opplysninger