[BIN: 1680]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Hærre Pær han lete ti bryddoups bjoe
-Under vælgrodde tre. -
stolts Mettelill lete si' hestar sko.
-De lokkar ingjen ædelin,
ædelin har lokket so mangein. -
2. Å høyrer de H[ærre] p[ær] hot eg seie deg
vi du kje ti bryddoups bjoe meg.
3. Mitt bryddoup de stende so langt av lei
at de æ ingjen kvindevei.
4. Um ditt bryddoup de sto Skåne
ville du bæ meg so ville eg kåme.
5. Men ho kom inkje fyrre hell då
då fokkje i beste svevnen låg.
6. Ho raslar i varme ho tenner i ljus
so sete ho ell i de brurehus.
7. Hærre Pær han vaknar han seg umsåg
då leika logjen i unge brurs hår.
8. Hærre Pær han vakna fyr augur han strouk
[då leika logjen i unge brurs] skout.
9. Der brann inn bå øl å mat
å 15 jomfruvur som feste va'.
Ekstra opplysninger