[BIN: 1666]

Kjerstis hevn.
Frilla set eld på brurehus

(fleire alternative titlar)

Oppskrift med melodi udatert, av Olea Crøger etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

 Herre Per rider til Skaane bÿ
han bed til Bryllaups att paa nÿ.
-Det vekkjer ingen Aaseliti af mine armar! -
Ekstra opplysninger