[BIN: 1644]

Den forførte kona.
Fru Metteliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

1. Herr Peder han kom av ledingen hjem
som han var vanig at gjøre
fru Mettelil ganger hun hannem imod
hun havde så stygg en uppsede.
2. De var fruens kjære moder
hun viser gudmåren med snilde
hosse stende her ti i detti hus
kvi sova dei adde so stidde.
Ekstra opplysninger