[BIN: 1643]

Den forførte kona.
Fru Metteliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Torbjørg Haugjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Lill' Peder han skulde til ledningen fare
det var ikke for det beste
hjemme sidder stolten fru Mettelill
hun drikker op slot og feste.
- Den herre hev lova si sveinar i lunden utrie.-
2. Slotte og feste de drikker hun op
siden lader hun seg lokke
det lader hun allesammen gjøre
med Peder hendes herre er borte.
3. Det var Peder liten
han ser i roninne sterke
dær æ komi eitt dyr uti min hagji
dæn plukkar upp bladene beste.
4. Før havde jeg urter uti min hagji
bå rosur å deilige plommi
men no æ dær komi noko anna ibland
siden jeg skulde reise til Romme
5. De var Peder liten
han styrer si snekkja fyr land
dæ va fruva Mettelill
ho gjenge dær bleik på strand
6. Høyrer du Peder liten
hott eg spyre deg
min fader ligger så ynkelig syg
han lenges fast efter mig.
7. Ligger din fader så ynkelig syg
og lenges fast efter din tale
høyrer du fruva M(ettelill)
orlov det får du have.
8. Min fader han gifte meg væl av gari
mæ hestar å votninne fem
hører du Peder liten
du låner meg ein av dem.
9. Min (fader han gifte meg væl av) gari
(mæ hester å vogninne) ni
(høyrer du Peder liten
du låner meg ein av) di.
10. Din fader (han gifte deg væl av gari
mæ hestar å vogninne fem
men høyrer du fruva M(ettelill)
du fær inkje (ein av dem).
11. Din fader (han gifte deg væl av gari
mæ hestar å vogninne ni)
men høyrer du fr(uva) M(ettelill)
du fær inkje (ein av di).
12. De var fruva Mettelill
ho kjæm seg riands i går
de va' hennes sæle fairen
han ute fyr hæna står.
13. Høyre du fruva M(ettelill)
hot eg spyre deg
hoss stende dær ti i herr Peders går
kjæm du så seint ti meg ?
14. Så stende dær ti i her Peders går
som eg seie fyr deg:
Burmann han hev lokka meg
difyr kjæm eg så seint ti deg.
15. Heve no Burmann lokka deg
som du seie fyr meg
så reiser du atte så fort som du kom
du tøvrar 'kje notti hær.
16. Dæ va' hennes sæle moiri
ho tala eitt or mæ snille
må ho no kje liggje denne einaste notti
imorgo kann ho burtrie.
17. Dæ va hennes sæle mori
hun var en frue så venn
så visar ho hæna i høieloft
alt i ei uppreidde seng.
18. Dæ va tilegt um morgonen
mæ sama dagjen va ljus
dæ va' hennes sæle moiri
ho va' at lofti fus.
19. Dæ va' hennes sæle moiri
ho breier upp blomstri rød
undi låg stolten fru Mettelill
hun var både bleg å død.
20. Dæ va' (hennes sæle mori
ho breier upp) bl(omstri) blå
deilige va dei syninne tvei
som på hennar armar låg.
Ekstra opplysninger