[BIN: 1642]

Den forførte kona.
Fru Metteliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Tone Vistadbakkjen, Skafså, Mo, Telemark .

1. Hærrepær reiser av lande ut
dæ var ikkje for hass beste
heime site fruva Mettelille
drikke upp bå slott å festning.
- Dæn herren hev lova si sveinar i lunden utrie.-
2. Som ho ha drukkji upp bå slott å festning
siden lader hun sig lokke
dette lader hun altsammen gjøre
mens hendes herre er borte.
3. Det var nu herr Peder
han talar te styringsmann
kjære mine styringsmennar
de styrer meg heimat på land.
4. Det var nu herr Peder
han gangar i høieloftstett
der møder han fruva Mettelille
hun bruger så styg en upse.
5. - - - -
ho saumar de kvite lin
- - - -
- - - -
6. Min fader gifte mig så rigelig av gari
mæ karmar forgylte fem
hør du det min ædelige herre
du låner mig ein av dem.
7. (Min fader gifte mig så rigelig av gari
mæ karmar forgylte) ni
hør du det min ædelige herre
du låner mig ein av) di.
8. Din fader (gifte dig så rigelig av gari
mæ karmar forgylte fem)
hør du fruva Metteliti
du fær sletts ingjen av dem.
9. ( Din fader gifte dig så rigelig av gari
mæ karmar forgylte) ni
hør du fruva Metteliti
du fær slettes ingjen av ) di.
10. Dæ va fruva Metteliti
salar ut gangaren grå
det vil jeg for sandhed sige
selv lagde hun guldsadelen på.
11. Det. var fruva Mettelille
kom seg riandes i går
de var hendes kjære fader
han ute for hænar står.
12. Høyr du fruva Mettelille
så talar eg ti deg
hor æ din karm å din styringsdreng
mæ du kjeme såså ti meg?
13. - - - -
- - - -
ein annen mann lokka meg
dærfør kjem eg såså te deg.
14.Hev ein annen mann lokka deg
dærfør (kjem du såså te meg)
reis så bort så fort som du kann
- - - -
15. Det var hendes kjære moder
hun talar et ord med snilde
må ho 'kje liggje hær ei einaste nott
imorgo kan hun udride.
16. Det var stolten fru Mettelille
hun var i høienloft fus
det var hendes kjære moder
hun bar for hende voksljus.
17. Det var hendes kjære moder
hun hilser "gudmoren" med snilde
"hosse stende hær te uti dette hus
mæ de søve alle så stille.
18. Dæ va fru Mettelils kjære moder
breier upp - - -
vene så va' dei drengjebonn
på hver sin arm dei låg.
Ekstra opplysninger