[BIN: 1639]

Den forførte kona.
Fru Metteliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindeman etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

 Herr Peder han skulle sig te Redingen fare
det var ei fore det bedste
hjemme sider Fruen Mettelil
hun drikker op Slot og Fæste.
- Min Herre, men Herren hev lova sine Sveinar
i lunden utrie. -

Ekstra opplysninger