[BIN: 1638]

Den forførte kona.
Fru Metteliti

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1861 av L. M. Lindemann etter Bendik Aanonson Felland (Sveigdalen), Skafså, Mo, Telemark .

 Dæ va Peder liten
han skulle til Ledningen fare
hjemme var Fruga Mettelite
hun sil taka Landet i vare.
- Min Herre,
Herren heve nok lova dei Sveinar i Lunden utrie. -

Ekstra opplysninger