[BIN: 1636]

Torkel Trundesøn (?) 1 gammal strofe

Oppskrift 1861 av L.M. Lindeman etter John Olson Langerak, Bygland, Aust-Agder .

  Torkild han er den gjæveste Svend
som Sverdet kan bære ved Side
Og hver den Dag der Øster dages,
da lyster Hannem at ride, Saa felder k'n Løden for hannem.
Ekstra opplysninger