[BIN: 1631]

Knut i Borg.
Brura hemner brudgommen

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Anne Bruhær, Mo, Telemark .

1. (Dæ va') fruva (liti Kjersti
låst ho (hava fengji vande)
(ho visste 'kji hot ho sill) svora
(tvo belar) fyr bori (stande).
- ( Knut i Borg lovar så vene brurir) -
2. Ti svora no hennes eldste broder
han sto dær næste isjå
dæn eine må du kjose deg
dæn are deg seia ifrå.
3. Helle vi' eg hava Knut i Borg
i gylte salen rie
helle eg vi' hava kungen Heresvein
han rår ivi land å rikji.
4. Helle (vi' eg hava Knut i) Borg
um han åtte ikkje hot ein sau
hell eg vi' hava kungsen here Svein
han rår ivi låndi sjau.
5. (Helle vi' eg hava Knut i Borg)
mæ gylte akslebånd
(hell eg vi' hava kungen Herasvein)
han rådde ivi femten lånd.
6. Dæ va' no han Knut i Borg
han ville te bryddaups reie
dæ æ' kungen Heresvein
han læte sine klæir sneie.
7. (Dæ va' no han Knut i Borg)
(han ville te bryddaups) bjoe
(dæ æ' kungen Heresvein )
(han læte) si snekkja snu.
8. (Dæ va') kungen ( Heresvein )
(han) kom (seg) riand (i gård)
(dæ va' unge Knut i Borg)
(ute fyr honom står).
9. (Vælkomen kungen Heresvein )
(vælkomen) æ' du hit
adde (denne virkevika)
(så hev eg) venta deg.
10. (Snekkja hev lengi fyr) landi (legi)
hev venta (på blidan byr)
sakti h(a) d(u) m(eg) t(e) g(jestebods) kunn be'i
ha' du vilt (be'i meg fyr).
11. (Inn kom kungen Heresvein )
trødde (han så hart) i t(ilje)
blikna (bru'ri i) høgsæti (sat)
alt unde dei (rosir og liljur).
12. Høyrer du fruva liti Kjersti
du bere fyr meg ingjo sut
han plaga alstøtt verri fara
dæn fanntokje bye ut.
13. Dæ va' no han Knut i Borg
han hoggji dær næste isjå
han høvde 'iji kungen Heresvein
fyrr tykke mannetrå.
14. Dæ va' kungen Heresvein
han hoggji ivi bor
han kløyvde skjollen å ringebrynja
hass hjarta'i i tvo.
15. Høyrer du dæ du Knut i Borg
hot eg seia deg må
æ' hær noken batasvon
lækjaren sko' du få.
16. Hær æ' ingjo batasvon
kjæra mi så go
hjarta'i dæ æ sunde sprukkji
dæ flyter uti blo.
17. Dæ va' fruva liti Kjersti
ho helle uti hass hånd
Knut han snudde veggjen ti
så gjeve han upp si ånd.
18. Høyrer du fruva liti Kjersti
hott æ' deg likar så iddi
når me sko' okkon ti sengji gange
sko drengjinne horpunne stidde.
19. Eg æ' inkji um dine horpur
inkji um dine engelske pipur
dæ tikje meg adderveste vera
du monne min Knuten svike.
20. Dæ va' fruva liti Kjersti
hun sette seg i sængji ne
dæ va' kungen Heresvein
han springe dær veggjen ti.
21. Kungen sovna på kvelli bratt
skjøn jomfru ho vakjer så længji
så tæke ho dæ sama svær
som stænde dær framfyr sængji.
22. Ho sete odden fyr bringebein
dæ svarar i svanadon
du statt upp kungen Heresvein
du tak deg inkji fleir brurir.
23. (Ho sete odden fyr bringebein)
(dæ svarar i svana) bleie
(du statt upp kungen Heresvein )
(du tak deg inkji fleir) møyar.
24. Tvy så vorre deg kjæra mi
så sårt du monne meg svike
eg agta deg te mitt ægteviv
at rå ivi land å rikji.
25. Eg hev alli vori kjæra di
alli di vene møy
men detta monne eg agte deg
når Knut i Borgji laut døy.
62. (Eg hev alli vori kjæra di)
(alli) ditt viv
(men detta monne eg agte deg)
(når Knut i Borgji) let liv.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Sophus Bugge II, s. 156-158. Knut i Borgji. Merknader og rettinger: Strofe 1 er fylt ut etter Landstads tekst, bare med påførte endringer. I str. 2,1 er broder retta til broer. Over seia i str. 2,4 står (sic!). Str. 4 er føyd til i margen. I str. 6,4 er klæir retta til klæi. Str. 8 er fylt ut etter Landstad str. 7, str. 9 etter Landstad str. 8, str. 10 etter Landstad str. 9, str. 11 etter Landstad str. 12. Etter linje 4 i str. 12 står for Fangtokji? I str. 13,2 er næste retta til neste. I str. 15,2 står (ikke hott) i margen. I 3. linje er hær noken retta til de noko. I str. 16,4 er flyter retta til flyte. I str. 20,2 er hun retta til ho. I str. 21,3 er tæke retta til teke. I linje 4 er framfyr retta til fyri. Strofe 26 er føyd til i margen