[BIN: 1630]

Knut i Borg.
Brura hemner brudgommen

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Vælkomen kungjen Hære Sveinen
vækomen her te meg
heile denni virkevika
heve eg venta på deg.
2. Helle vi eg hava Knut i Borgji
å liva mæ honom i ære
hell eg vi nyte1 den store gave
den norske krone å bære
1njote
3. Hell (vi eg hava Knut i Borgji)
om en åtte 'kje hot en sau
hell eg vi' have kungjen Hæresvein
som rår ivi låndo sjau.
4. Snekkja hev lengje for lande legje
æ' broti av mykje byrr
ha du vilt meg te gjestebos bo'i
du ha kunnt boi meg fyrr.
5. De va fruva liti Kjersti
ho la'e seg i sengji ne
de va kungjen H(æresvein)
han sprang2 veggjen te.
2so sprang han
6. Kungjen Hæresvein han sovna frå kvellen
å liti Kjersti vakjer so lengje
alt te de lei te stunde dei
at fuglanne skaka vengjer.
7. De va fruva l(iti) K(jersti)
ho upp ivi seg såg
so såg ho de rødegullsvære
som der uppå naglanne låg.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Sophus Bugge i, s. 309-310 Reinskrift i NFS Sophus Bugge 6, s. 37-38, der med overskriften: Knut i Borg. Merknader og rettinger: Strofenumrene er endret, den strofen som er skrevet opp først, har fått nummer 3, den andre nummer 1, og den tredje har fått nummer 2. Siden er det ingen endringer. I str. 4,2, over mykje byrr står: (Bølger). Reinskrifta er lik originalen.