[BIN: 1628]

Knut i Borg.
Brura hemner brudgommen

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1840 av M.B.Landstad etter Anne Lillegård, Lårdal, Telemark .

1. Ded var Fruga liti Kersti
tos hon had fengi Vande
ho viste einki hot ho sil seia
tvo belar fer Bordi stande.
- Ded lokkar eingin Vive hans Knut i Borgi i Loyndom -
2. Til sa talar hennars Mor
seger hon no saa
den eine skal du kjose deg
den adre segja ifraa.
3. Kvaare vil du hava Knut i Borgi
i gyltan Søilen ride
hell du vil hava Kongars Hersvein
i Snekkjun der han skrid.
4. Heller vil eg hava K(nut) i B(orgi)
om en atte 'ki aat en Sau
hell eg vil hava Kongars Hersvein
han raar ivir Laando sjau.
5. Ded var unge K(nut) i B(orgi)
han vilde til Bryllaups reide
ded var Kongars Hersvein
han let sine Hestane skormeite.
6. Ded var unge K(nut) i B(orgi)
han vilde til Bryll(aups) bjode
ded var K(ongars) Hersvein
han let sine Hestar ringskode.
7. Ded var Kongars Hersvein
han sadlar ut Gangaren graa
ded vil eg for Sanning segja
eg vil meg til Gestebuds Gaard.
8. Ded var K(ongars) Hersvein
han kem seg ridands i Gaard
ded var unge K(nut) i B(orgi)
han ute fer honom staar.
9. Velk(omen) Kongars Hersvein
og velk(omen) hit til meg
adde denni Virkevika
saa hev eg ventad paa deg.
10. Snekkja hev lengi fer Laando legit
ventad paa blidan Bør
ha du meg til Gestebods vilt haft
saa ha du vel bedit meg før.
11. Gak no deg i Stoga in
drik Mjod af Sylvarhonn
sjave geng eg at Stallhusi
gever kons Hestane konn.
12. Gak no deg i Stoga in
drik Mjod med Frugur og Møy
sjave geng eg at Stallhusi
geve kons Hestane Høy.
13. In kom Kungars Hersvein
trør han saa hart paa Tillje
bleknad Bruri i Høgsæti sat
under Rosir og Lilljur.
14. Og høyrer du Fruga liti Kersti
du tar no ki like saa ille
naar mer okkon at Sengi skl gange
skal Drengine Horpune stille.
15. Ded var Kungars Hersvein
springe seg fram iver Bord
stak til unge K(nut) i Borgi
saa Odden i Hjartait stod.
16. Fram kem Fruga liti K(ersti)
seger hon no saa
er her eingja Lækjarvoni
Lækjæren skal du faa.
17. Her er eingjo Lækjarvoni
Lækjaren tar du ki faa
men vil du sova Møy etter meg
dei fyrste Nettanne tvaa.
18. Eg skal sova Møy etter deg
dei fyrste Nettane tri
sedan skal eg lova deg
i Addom aldri mi.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS M.B. Landstad 5, s.9-10 Overskrift Knut i Borg