[BIN: 3561]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter Tone Marteinsdotter, Lårdal, Telemark .

1. Derfor salar eg so seint ut gangaren min
- so årleg -
før eg såg på skogjen ei hind her i sinn.
- Eg veit so væl hore jomfru bye te nåttar -
2. Nei du såg kje (på skogjen ei hind her i sinn),
men Gjøali leikar i hugjen din.
3. Du hev på skjurta æ stikka rein
bloutte bli ho før du kjeme heim.
4. (Du hev på skjurta) æ rein å tvegji
(bloutte) bli ho av deg dregji.

Ekstra opplysninger

Orig.ms. NFS Sophus Bugge i, s. 333-334. Rettingar: I str. 3.2 er kjeme retta til kjæme . før i same lina er rette til fyrr. Avskrift i NFS Sophus Bugge VIIIb, 207, med overskrift: Herre Per og Gjøali. (Tone Marteinsdotter, Høna, Lårdal. 1863.) Herre Per og Gjøali