[BIN: 3560]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Ingebjørg Troddedal, Mo, Telemark .

1. Hærepær Hærepær sonen min
- så hårleg -
kvi salar du ut så gangaren din.
- Men jomfru by' en te notte -
2. Eg salar di så ut g(angaren) m(in)
eg såg meg ei hind på heio i sinn.
3. (Eg salar di så ut gangaren) grå
(eg såg meg ei hind på heio) igjår.
4. Hærepær inkje ti Gjøali ri
alle dei dær æ' komi hev låti sit liv.
5. Han ha på seg skj(urta) kvit som krit
men den bli bloutt før du kjeme hit.
6. (Han ha på seg skjurta kvit som) bein
(men den bi bloutt før du kjeme) heim.
7. Herepær seg utav gari rei
hans moder sine hendar i tårinne vrei.
8. H(ære) P(ær) kom seg riand i går
Gjøalis dynnar va slegne i lås.
9. Han spente på dynni mæ raskan fot
så Gjøalis dynnar dei tiljar imot.
10. H(ære) P(ær) han gjore seg i hendann' så sterk
han truga på Gjøalis silkjeserk.
11. H(ærepær) H(ærepær) vokte ditt liv
vokte deg fyre min syllbudde kniv.
12. Eg hev stai fyr byrse å pil
slett inkje agtar eg kvindekniv.
13. (Eg hev stai fyr byrse å) brand
(slett inkje agtar eg) kvindehånd.
14. Så tek ho upp sin syllbudde kniv
dæn sette ho i H(ærepær)s unge liv.
15. Ho stakk en inn i hass sie
odden i hjartai skrie.
16. (Ho stakk en inn i) hass holamot
(odden) dæn skreidde ho åt1 hjarterot.
1i
17. Så sveipte ho han i lakeni inn
så sette ho han på gangaren sin.
18. H(ærepær) kom heim te sin eigjen går
hans kjære moder ham forestår.
19. H(ærepær) H(ærepær) sonen min
kvi renne dæ blo oto armo dinn.
20. Min fole va raske på fire bein
han bar meg av punde ei lindegrein.
21. (Min fole va raske på fire) fot
(han bar meg av punde ei) linderot.
22. Hær stende du H(ærepær) lyge fyr meg
d'æ G(jøali)s knivar hev leika mæ deg.
23. Mi yngste syster du reier mi seng
mi kjære moder du spyre meg 'kje leng.
24. Min yngste broder du hentar meg prest
min kjære fader du er meg næst.
Ekstra opplysninger