[BIN: 3548]

Herre Per og Gjødalin.
Gjødalin stikk Herre Per

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Olea Crøger etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Herre Pær kjæme sæg rians i Gar
-ivi Bori -
aa ute sto hans Moer mæ utslægje Haar1.
-Dei leika saa let om dei tore-
1va svøbt uti Maar
Ekstra opplysninger