[BIN: 1613]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift Udatert av Johannes Skar etter Åsmund Tveiten, uten lokalitet .

  Fyrr eg vi vere di Riddar Möy
-- fyri Sunna- -
fyrr vi eg me unge Eringsson döy.
-- de e Sven Eringsson den unge- -
Ekstra opplysninger