[BIN: 1604]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Torleiv Hannaas etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Herre-Per kom seg riand i går,
-Fyri sunna -
stols Margjitt sto ute å fletta sitt hår.
-Enno strir Iven Erningssonen den unge. -
2. "Du tar alli fletta ditt hår fy meg,
eg agtast inkji å beile ti deg".
3. "Anten du agtast å beile hell ei
fulli æ eg go fy å seie deg nei".
4. "Jau vi du vere mi festarmøy,
so strir eg anten eg fedd'e hell døyr".
5. Stols Margjitt ho reste si kvite hond fram:
"Men stri so fy meg som ein mann".
6. Han stridde i dagar, han stridde i tvo,
han trotta Kji stande i manneblo.
7. Han stridde i dager, han stridde i tvei,
han trotta Kji stande i mannerøyk.
8. Å Herre=Per kasta sitt svær på bor:
"No fær du, stols Margjitt, verje deg sjov".
9. Stols Margjitt ho kasta sin silkjeserk:
"Å bære meg Gud fy kvendeverk".
10. So dreg ho på seg stålhanskanne små,
so tok ho de sværi på bori låg.
11. Ho stridde i dagar, ho stridde i tvo,
ho trotta stande i manneblo.
12. Den tree dagjen dei kvelli såg,
då va Iven Erningssonen vågd
-Dø æ Iven Erningssonen den unge. -
13. "Kven va den meg boi tor bera,
hell kven va den riddar som de tore gjera?"
14. "Å de va ingjen riddar, men de va ei møy
kaddast stols Margjitt unde Hallingsøy".
15. "Kvåre vi du hell'e vera mi møy,
hell du vi fyri mitt sværi døy?"
16. "De va tvo vilkor inkji kvårgjin go,
bære va de grovast livand i jor.
17. Men hell'e so vi eg då vera di møy,
hell eg vi fyri ditt sværi døy".

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFI Torleiv Hannaas 3, s. 35 - 36 (NFS, kopi) Overskrift Stols Margjitt unde Halling=øy.

Mellom vers 12. og 13. står: (So kjem det bod til Bonjen).

Under oppskrifta står: Her er blanda saman tvo visor. Dei fyrste tri versi er av Herre=Per: visa ("Utsyn" 99). Men ellers er det visa van. "Stolt Margit og Iven Eringson". Landstad 21. "Utsyn" 81. Det er dei like namni i baae visone, Herre=Per og Stolt Margit, som hev valda sammanblandingi.