[BIN: 1603]

Stolt Margit og Iven Erningson.
Stridsam møy

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1913 av Torleiv Hannaas etter Svein Tveiten, Bykle, Aust-Agder .


1. Herre-Per kåm eg riand i går
-fyri Sunna -
Stols M sto ute o fletta sitt hår
-Enno strir Iven Erningssonen den unge -

2. "Du tar inkje1 flette ditt hår fy meg
eg agtas inkji o beile te deg"
1alli
3. "Anten du agtas o beile hell ei
fulli æ eg go - fy o seia deg nei"
4. "Jau vi du vere mi festarmøy
so strir eg anten eg fødd helle døyr"
5. Stols M ho rekkte si korte hår fram
"Men stri so fy mig som ein mann"
6. Han stridde i dagar, h stridde i tvo
han trotta kje støvle i manneblo
7. Han stridde i dagar h stridde i tvei
-- trotta kje stande i manne-røyk
8. Å Herre-Per kasta sitt svor på bor
"No for du Stols M. verje deg sjov"
9. Stols M. ho kasta sin silkjeserk:
"Å bore meg Gud for (kvinneverk2"
2kvinde
10. So (tregger)3 ho på seg stålhanskane små
so tok ho de svori på bori låg
11. Ho stridde i dagar, ho stridde i tvo
ho trotta o stande i manneblo
12. Den tree dagjen dei Kvelli såg
då va Iven Eringssonen vågd.
-Dø æ Iven Ernigssonen den unge3 -
3(og so heretter Kom bod til kongen
13. "Kven va den meg bor tor bera
hell Kven va de Som de tore gjera?
14. Ø de va ingjen riddar men de va ei møy
Reddas Stols Marjitt under Halling-øy
kongen:
15. "Kvone vi du helle vera mi møy
hell du vi fygji mitt Svor i døy?"
Ho:
16. "De va tvo vilkaar inkje kværgjin go
bore va de gravast livand i jor
17. Men helle vi eg då vera di møy
hell eg vi fygji ditt Svor i døy"

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFI Torleiv Hannaas 425, s. 47-51 (NFS, kopi) Overskrift Stols Margjitt unde Halling-øy (Herre-Per o stols Marjitt)

Over oppskrifta står: [L. s. 157, s. 590] [() 99, 81.


Under oppskrifta står: